Palermo gennaio 2015 - 2a passeggiata (3a ediz. 2014)